De mondhygiënist

De mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam in de mondzorg. Het beroep mondhygiënist is geregeld in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). De titel mondhygiënist is wettelijk beschermd en mag dus alleen gevoerd worden door personen die het diploma mondhygiënist bezitten. De HBO opleiding tot mondhygiënist duurt 4 jaar.

 

Kwaliteit van de mondhygiënist

Om de kwaliteit van uw behandelaar te garanderen (en deze inzichtelijk te maken) zijn enkele kwaliteitsregisters in het leven geroepen; deze garanderen dat de mondhygiënist gediplomeerd is, ruime werkervaring heeft en dat de mondhygiënist deelneemt aan kwaliteitsbevorderende activiteiten zoals bij- en na-scholing.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (www.KwaliteitsRegisterMondhygienisten.nl):

Sinds september 2008 heeft de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten een kwaliteitsregister in het leven geroepen: het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. Hierin kunnen alleen gediplomeerde mondhygiënisten worden ingeschreven die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (o.a. werkervaring, bij- en na-scholing).

U kunt de kwaliteitsregistratie in het KRM-register controleren door te zoeken op "Dekker-Hoevers".

 

Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (www.KwaliteitsRegisterParamedici.nl):          

Sinds het jaar 2000 bestaat er voor mondhygiënisten het onafhankelijk "Kwaliteitsregister Paramedici". Dit kwaliteitsregister heeft tot doel het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De registratie geeft aan dat de beroepsbeoefenaar actief is en volgens de norm van de stichting/beroepsgroep heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van de beroepsuitoefening (o.a. werkervaring, bij- en na-scholing). 
KwaliteitsRegister Paramedici inzien
U kunt mondhygiënist Caroline Dekker-Hoevers in dit register vinden door te zoeken op registratienummer 99900626692Diploma-register

Tevens bestaat er het diploma-register voor mondhygiënisten, waarmee patienten kunnen controleren of een behandelaar daadwerkelijk in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Diplomaregister Mondhygiënisten inzien