Praktijk voor mondhygiëne Dieren

C.E. Dekker-Hoevers, mondhygiënist

Voorgevel praktijk    Caroline mondhygiënist
Op deze website kunt u een blik werpen in de praktijk en kunt u informatie vinden over de behandelingen van de mondhygiënist.

Lockdown december 2021/januari 2022 in verband met het coronavirus: De afspraken GAAN DOOR !
Sinds begin 2020 hebben het RIVM en de beroepsgroepen enkele aanvullende maatregelen opgesteld in verband met beheersing van het virus waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.
Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Als u daarom op een van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak (ruim vooraf) te annuleren:
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

De (extra) maatregelen: 
• In de wachtruimte is het dragen van een mondkapje verplicht! 
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken
• Houd overal zo goed mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
• Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd (maar zeker niet te laat)
• Kom alleen, indien echt nodig maximaal 1 ouder of begeleider
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
• Voor de behandeling vragen we u om 1 minuut te spoelen met mondspoelmiddel.
• Alle praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. 

 

WEEK VAN DE MONDHYGIËNIST     

Jaarlijks wordt in maart de landelijke WEEK VAN DE MONDHYGIËNIST georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). U kunt dan bellen voor een afspraak voor een gratis tandvleescheck / persoonlijk mondzorgadvies in deze week. De tandvleescheck is een snelle manier om duidelijkheid te krijgen over de conditie van het tandvlees. Tevens kijkt de mondhygiënist bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van tandplak en tandsteen. Ook kinderen, pubers en jong-volwassenen zijn welkom!
 

Een leven lang een gezonde mond Wie wil dat nou niet?  En het mooie is... tegenwoordig kan dat !

De basisgedachte is heel simpel: schoonhouden is behouden!
Steekt u voldoende energie in het schoonhouden van tanden en kiezen, dan is het mogelijk uw tanden tot zeer hoge leeftijd te behouden! Met schoonhouden wordt dan bedoeld: tandenpoetsen, reinigen tussen tanden/kiezen en professionele reiniging/begeleiding door de mondhygiënist. Daarnaast is de (half)jaarlijkse controle bij de mondhygiënist of tandarts niet weg te denken. Het advies is natuurlijk om van jongs af aan het gebit goed te onderhouden. Twijfelt u aan de mondhygiëne van uzelf of van uw kind, maak dan een afspraak bij de mondhygiënist!

Heeft u reeds een gezonde mond?
Dan helpt de mondhygiënist u bij het behouden van een gezonde mond. Het gebeurt regelmatig dat de mondhygiënist plekjes in de mond ziet die niet voldoende door de patiënt gereinigd worden (vaak zijn dat plekken in de mond die moeilijk bereikbaar zijn of slecht te zien zijn omdat het achterin de mond is). De mondhygiënist zal hierop wijzen. Daarnaast ontstaat er bij vrijwel iedereen na verloop van tijd aanslag/tandsteen en dat kan alleen door de mondhygiënist verwijderd worden (met een tandsteen-verwijderings apparaat of handinstrumenten).
Wanneer iemand een kroon, brug of (partiële) prothese heeft, is het reinigen van die tanden/kiezen vaak nog iets moeilijker geworden. Extra aandacht voor die tanden en kiezen is dus nodig. De mondhygiënist ziet eventuele problemen eerder ontstaan dan de patiënt en kan uitleg geven over hulpmiddelen om deze tanden en kiezen toch goed te kunnen reinigen. Ook in dit geval is regelmatige professionele gebitsreiniging door de mondhygiënist nodig.

Heeft u een probleem met de mondgezondheid?
Denk bijvoorbeeld aan tandsteen, gevoelige tanden, een droge mond of ontstoken tandvlees? Dan helpt de mondhygiënist bij het krijgen van een gezonde mond! Voor vrijwel iedereen is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden: want voorkomen is altijd beter dan genezen! Het is nooit te laat om aan goede mondhygiëne te gaan werken! De mondhygiënist kan hierbij zeker helpen.

Als je zwanger bent, of lijdt aan diabetes of hart- en vaat-ziekten is het belangrijk om een goede mondhygiëne te hebben! Het is dan raadzaam een mondhygiënist te bezoeken.

 

Een leven lang een gezonde mond Wie wil dat nou niet?  En het mooie is... tegenwoordig kan dat !